Chứng khoán
13:36 - 23/02/2018

Báo cáo số 11/BC-HĐQT/2018 ngày 22/02/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

15:11 - 14/04/2014

Tại cuộc họp với các thành viên của Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) mới đây, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã công bố cẩm nang hỗ trợ kiến thức chứng khoán cho thị trường.

15:11 - 21/03/2014

HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT – HOSE) vừa mới thông qua việc góp 189 tỷ đồng vốn để thành lập công ty con là CTCP Sản xuất thương mại cồn Thành Thành Công (TTCE).

14:10 - 14/03/2014

Kế hoạch năm 2014 của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) dự kiến ép, tiêu thụ khoảng 120 ngàn tấn đường, nhưng từ đầu năm đến nay công ty mới tiêu thụ được khoảng 11 đến 12 ngàn tấn, đạt khoảng 10% so với kế hoạch.

15:11 - 19/02/2014

CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) công bố BCTC hợp nhất 2013 với lãi ròng hơn 38 tỷ đồng, chỉ bằng 50% chỉ tiêu kế hoạch.

16:42 - 10/02/2014

HOSE thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người liên quan của CTCP Mía đường Lam Sơn (mã LSS).