Phát triển thương hiệu
09:40 - 27/04/2013

Tục ngữ có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” khi so sánh ý nghĩa giữa chất lượng và hình thức. Tuy nhiên câu tục ngữ này có vẻ không chính xác lắm khi áp dụng vào chiến lược quản trị marketing.

10:04 - 25/04/2013

Sức mạnh của thương hiệu nằm trong sự trải nghiệm của chính khách hàng. Chính sự trải nghiệm này biến cái vô hình thành những điều hữu hình của thương hiệu.

16:45 - 26/03/2013

Cùng với việc thường xuyên nâng cấp các hạng mục xử lý trực tiếp khí thải, nước thải Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục trong cán bộ công nhân viên tích cực tham gia các hoạt động khác như phong trào vệ sinh công nghiệp trong nhà máy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi công sở....Đặc biệt là phong trào trồng cây xanh trong nhà máy, xí nghiệp.

12:26 - 13/03/2013

Từ một doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, số dư nợ không có khả năng chi trả lên tới 360 tỷ đồng, nhưng với những giải pháp KHCN và quản lý, đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, Công ty CP Mía đường Sơn La đã có những bước phát triển ngoạn mục, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

22:40 - 11/03/2013

Ngày 04/06/2010, tại Vụ công tác phía Nam thuộc Văn phòng Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Môi trường và trách nhiệm của chúng ta”, trao 100 cúp Thương hiệu Xanh cho 100 doanh nghiệp tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ tốt môi trường. Chương trình được Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED), Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam và Tạp chí Thương hiệu Việt hợp tác đồng tổ chức.