Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Cập nhật: 16:40 - 06/12/2016

"Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La" được ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 ngày 6/12/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Điều lệ gồm 21 Chương, 55 Điều và thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT/2015 ngày 15/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

>> Chi tiết Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 ngày 6/12/2016, xem tại đây.

>> Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, xem tại đây.

SLS


Tin liên quan