Giới thiệu một số giống mía nhập nội tốt mới cho Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật: 14:27 - 13/01/2014

Từ kết quả ngiên cứu, khảo nghiệm giống trong giai đoạn 2006 - 2008 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường đã kết luận rằng: hiện nay, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nên khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng các giống mía có nguồn gốc từ Việt Nam (như VN84-4137, VN85-1427, VN85-1859,...) và Thái Lan (như K84-200, KK2, K88-65, K92-236, K95-156, KU60-1, KU00-1-61, Suphanburi7,...).

Tài liệu dưới đây giới thiệu cụ thể về một số giống mía nhập nội tốt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

>> Download tài liệu tại đây


Tin liên quan