Phát hiện phytoplasma gây bệnh trắng lá mía bằng phương pháp nested-PCR

Cập nhật: 15:32 - 19/10/2013

Tài liệu dưới đây mô tả phương pháp phát hiện tác nhân gây bệnh trắng lá mía bằng phương pháp nested-PCR sử dụng các cặp primer chung khuếch đại trình tự đoạn gen 16S rRNA của phytoplasma.

>> Download tài liệu tại đây


Tin liên quan