Tuyển tập Kết quả nghiên cứu khoa học 1997-2007

Cập nhật: 14:31 - 13/01/2014

Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường biên tập nhằm ghi lại các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong 10 năm qua (1997-2007).

Đây là tập hợp các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, kết quả học tập và hợp tác,… đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, các báo cáo của hội nghị khoa học, hội nghị tổng kết,… ở trong và ngoài nước. Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa là tài liệu tham khảo bổ ích về chuyên ngành khoa học mía đường.

>> Download tài liệu tại đây


Tin liên quan