6 tháng cuối năm, KTS đặt kế hoạch lãi 9,87 tỷ đồng

Cập nhật: 11:28 - 05/09/2013

HĐQT CTCP Đường Kon Tum (KTS – sàn HNX) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 với chỉ tiêu tổng doanh thu 125,55 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9,87 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua báo cáo của Ban điều hành về công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng và thu mua, vận chuyển nguyên liệu vụ 2013-2014. Đề nghị ban điều hành tiếp tục chỉ đạo khối Nông vụ tăng cường công tác khuyến nông để phát triển các loại giống mía mới có năng suất. Thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển và giá để nhập một số loại giống mía mới về khảo nghệm và nhân rộng. Ngoài ra, Công ty còn thống nhất chủ trương mua lại dự án trại bò giống Zebu tại xã Pô Cô, huyện Đăk Tô – Kon Tum để mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, theo đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm lại ông Nguyễn Diên Tư giữ chức Phó phòng Nông vụ với thời hạn 3 năm kể, bổ nhiệm lại ông Đinh Tấn Hải giữ chức Phó phòng kỹ thuật – Chất lượng sản phẩm với thời hạn 3 năm, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cần chuyên viên phòng tổ chức hành chính nhân sự giữ chức Phó phòng tổ chức hành chính nhân sự với thời hạn 1 năm để thử thách.

Theo ĐTCK


Tin liên quan