BHS đặt kế hoạch lợi nhuận 166,88 tỷ đồng

Cập nhật: 07:44 - 03/05/2013

ĐHCĐ CTCP Đường Biên Hòa (BHS) đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu thuần 3.227,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 166,88 tỷ đồng, cổ tức 20% tính trên vốn điều lệ hiện hữu.

Trong năm 2013, BHS dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 630 tỷ đồng, gấp đôi mức hiện nay.

BHS tiếp tục chiến lược phát triển ổn định bằng cách đầu tư theo chiều sâu khi phát triển mở rộng vùng nguyên liệu rộng 2.000 héc-ta tại Campuchia, cũng như khảo nghiệm giống mía mới nhằm nâng cao năng suất. BHS dự kiến đầu tư 295 tỷ đồng cho công tác mở rộng mặt bằng nhà máy, cải tạo hệ thống máy móc.

Theo ĐTCK


Tin liên quan