LSS: Mục tiêu năm 2016 lấy lại cân bằng của 2010 và 2011

Cập nhật: 09:19 - 04/05/2013

CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) đặt mục tiêu đến năm 2016 phải lấy lại cân bằng của năm 2010 và 2011. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của LSS trong năm 2010 và 2011 lần lượt đạt 300 tỷ và 411 tỷ đồng.

Ngày 25/04, LSS tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với sự tham dự và ủy quyền của 265 cổ đông, đại diện 74.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong năm 2013, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1,709 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng, cao gấp đôi năm trước. Tỷ lệ cổ tức 11%.

Ở Việt Nam hiện có 44 nhà máy đường đang hoạt động, nếu giá đường không cao hơn 14,000 - 15,000 đồng/kg và chất lượng đường không được đổi mới thì trong tương lai chỉ còn 1/2 số nhà máy đường tồn tại. Mục tiêu của LSS đến năm 2016 phải lấy lại cân bằng của năm 2010 và 2011.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, trong quý 1/2013, LSS đạt 35% kế hoạch doanh thu, doanh thu bán hàng có thuế đạt 521 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 16 tỷ đồng và còn lại khoảng 12 tỷ đồng sau khi trừ thuế TNDN. Do đó, công ty sẽ không tạm ứng cổ tức năm 2013.

Trong năm 2012, LSS đạt 1,436 tỷ đồng doanh thu thuần và 34.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 4.5% bằng tiền mặt.

Theo Vietstock


Tin liên quan