Mía đường Lam Sơn: Lãi ròng 2013 bằng 1/2 kế hoạch

Cập nhật: 15:11 - 19/02/2014

CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) công bố BCTC hợp nhất 2013 với lãi ròng hơn 38 tỷ đồng, chỉ bằng 50% chỉ tiêu kế hoạch.

Trong năm, doanh thu thuần của LSS đạt gần 1,815 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước nhưng vẫn vượt 6% kế hoạch. Nhờ giá vốn hàng bán giảm đến 7% nên lãi gộp của công ty theo đó tăng 28%, đạt gần 226 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính năm 2013 cũng lỗ hơn 100 tỷ đồng khi doanh thu chỉ 3.47 tỷ đồng nhưng chi phí đến 103.78 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay hơn 86 tỷ đồng.

Tuy nhiên, LSS chỉ lỗ 484 triệu đồng từ công ty liên kết liên doanh trong năm 2013 (năm trước lỗ hơn 10 tỷ đồng) nên lãi ròng theo đó đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 tỷ đồng so với năm trước.

 

Theo Vietstock


Tin liên quan