NHS: Lợi nhuận quý 1/2013 tăng 82% so với cùng kỳ

Cập nhật: 18:11 - 02/05/2013

CTCP Đường Ninh Hòa (mã NHS - HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận tăng 82% so với cùng kỳ năm 2012.

Doanh thu thuần quý 1 tăng 75,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 284,35 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó tăng gần 39%, đạt 34,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm mạnh từ 10 tỷ đồng trong quý 1 năm trước xuống âm 3,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm mạnh chủ yếu do công ty hoàn nhập giảm giá chứng khoán hơn 10 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng gần 82% so với cùng kỳ, đạt 21,9 tỷ đồng (quý 1/2012, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,06 tỷ đồng). Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 722 đồng/cổ phiếu.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu NHS dao động trong biên độ 12.600 – 13.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 25.567 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 331,0 triệu đồng/phiên.

Theo NDHMoney


Tin liên quan