SLS: 3/12 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 10%

Cập nhật: 03:04 - 23/03/2013

SLS: 3/12 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 10%

Thời gian thực hiện: 21/12/2012. 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:        Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS)

- Ngày đăng ký cuối cùng:       03/12/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng:       05/12/2012

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/12/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Mía đường Sơn La từ ngày 21/12/2012.


Theo TTVN/VSD

 


Tin liên quan