Tăng thuế nhập khẩu một số loại đường

Cập nhật: 09:07 - 01/08/2013

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư Thông tư 79/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Đường

 

Cụ thể thuế nhập khẩu các loại đường thuộc nhóm 17.02 dưới đây sẽ tăng lên 15%:

- Glucoza và xirô glucoza không chứa hoặc có chứa fructoza, Fructoza tinh khiết về mặt hoá học (các mã từ 1702.30 đến 1702.60);

- Đường loại khác, kể cả đường nghịch chuyển, đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng  fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô (tất cả các mã trong nhóm 1702.90). Riêng đối với đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích (mã 1702.20.00) sẽ áp dụng mức thuế 10% (mức thuế nhập khẩu cũ là 3%).

Theo Báo Công Thương

Tăng thuế nhập khẩu một số loại đường

30/07/2013 10:43:42

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư Thông tư 79/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

CôngThương - Cụ thể thuế nhập khẩu các loại đường thuộc nhóm 17.02 dưới đây sẽ tăng lên 15%:

- Glucoza và xirô glucoza không chứa hoặc có chứa fructoza, Fructoza tinh khiết về mặt hoá học (các mã từ 1702.30 đến 1702.60);

- Đường loại khác, kể cả đường nghịch chuyển, đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng  fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô (tất cả các mã trong nhóm 1702.90). Riêng đối với đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích (mã 1702.20.00) sẽ áp dụng mức thuế 10% (mức thuế nhập khẩu cũ là 3%).


Tin liên quan