HĐND tỉnh: Chuẩn bị nội dung Kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII

Cập nhật: 08:08 - 15/05/2013

Ngày 13-5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch về nội dung chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

HĐND tỉnh  
Hội nghị liên tịch về tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh khóa XIII.

Hội nghị đã tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các sở, ban, ngành tham gia sửa đổi, bổ sung nội dung 9 báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và 11 báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình phát triển KT-XH, QP-AN; các nguồn vốn đầu tư về ngân sách Nhà nước; tình hình tài chính, ngân sách; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ tái định cư thủy điện Sơn La; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 5 huyện nghèo; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, những giải pháp chủ yếu; tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.

Hội nghị cũng đã thảo luận, tham gia vào 12 tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc: giải thể bản để thành lập bản mới thuộc xã Chiềng Hắc (Mộc Châu); quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2013-2014; sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 273/2009/NQ-HĐND ngày 17-4-2009 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tỉnh Sơn La; thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; việc bãi bỏ điểm a, điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Mục I Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 23-7-2004 của HĐND tỉnh về việc thành lập tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp tỉnh Sơn La… Đây là những nội dung sẽ được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại nội dung của 4 tờ trình, bảo đảm những nội dung trình kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất cao giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; đảm bảo về trình tự, thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản theo quy định pháp luật hiện hành...

Dự kiến, kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-7-2013.

Theo Báo Sơn La


Tin liên quan