Sơn La giảm nghèo nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật: 09:02 - 14/05/2013

Sau hơn bốn năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng (2008-2013), tỉnh Sơn La đã áp dụng thí điểm cho 157 xã của chín huyện, thành phố gồm: Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, TP Sơn La, Mai Sơn, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La với tổng diện tích rừng được xác định là 422 nghìn ha. Hai loại dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng là dịch vụ điều tiết và cung ứng nguồn nước và dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, chống bồi lắng lòn

Ðể thực hiện hiệu quả chính sách Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng. Việc chi trả cho công tác bảo vệ rừng đã tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân vùng có rừng.

Theo Nhân dân

Theo Nhân dân


Tin liên quan