Sản xuất mía nguyên liệu

Diện tích vùng nguyên liệu mía đạt gần 8.000ha.


Sản phẩm khác