Sản xuất - Chế biến đường

Đây là sản phẩm chủ lực của Công ty và được chế biến với dây chuyền công nghệ hiện đại.