ĐƯỜNG KÍNH RS

Đường được làm từ nguyên liệu là cây mía tươi và một số phụ gia được phép sử dụng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.

Hiện nay sản phẩm này đang được công ty đóng gói theo ba loại: túi 0,5kg, túi 1 kg và bao 50 kg.


Sản phẩm khác