Tin nổi bật
18:22 - 16/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Báo cáo thường niên niên vụ 2020 - 2021

18:19 - 30/08/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17:29 - 27/08/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 – 2021.

18:25 - 30/07/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông và thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17:13 - 23/07/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

18:44 - 20/07/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2020 – 2021.

21:56 - 20/04/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý III năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2020 – 2021.

17:30 - 03/04/2021

Quyết định số 11: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty CP Mía đường Sơn La

10:39 - 09/02/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên năm 2020 - 2021

22:41 - 20/01/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý II năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2020 – 2021.