Mật ngọt cho đời

Với sự cố gắng, nỗ lực, không ngừng vươn lên, vượt qua những khó khăn, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã ngày càng phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty cùng hơn 6.000 hộ trồng mía; đồng thời có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Phóng sự do Đài PT-TH Sơn La thực hiện.

19/05/2015 | 34104 lượt xem