Điều lệ Công ty CP Mía Đường Sơn La

Cập nhật: 00:26 - 27/03/2013

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La quyết định sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, ngày 26 tháng 4 năm 2012.

File đính kèm : Dieu le Cty thang 6-2012.pdf