Thông tin được công bố sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 22:39 - 25/09/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông tin được công bố sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau (click vào các link dưới đây để download):

1. Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Mía đường Sơn La.

2. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông báo thay đổi nhân sự.

4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty SLS

5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty SLS

 

SLS


Tin liên quan