Dịch vụ
13:35 - 15/04/2013

Cửa hàng xăng dầu Công ty CP mía đường Sơn La, tại Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La cung cấp dịch vụ bơm xăng dầu tự động, phục vụ nhu cầu nội bộ Công ty và khách hàng trên địa bàn.