Lịch sử phát triển
07:08 - 27/03/2013

Sự kiện năm 2013

07:08 - 27/03/2013

Thành lập Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi và chế biến nông sản

07:08 - 27/03/2013

Xây dựng phân xưởng vi sinh công suất 3.500 tấn/năm

07:08 - 27/03/2013

Xây dựng nhà máy bánh cookies có công suất 1.600 tấn/năm với 20 loại bánh