Tin Công ty
14:55 - 16/05/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 và thay đổi nhân sự, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

17:08 - 29/05/2015

Ngày 29/5/2015, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

15:43 - 29/05/2015

Ngày 29/5/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/2015, về việc Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

13:42 - 18/07/2014

Ngày 15/7/2014, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xử lý nước thải có công suất 900m3/ngày đêm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào cuối năm 2014.

16:04 - 29/04/2014

Ngày 29/4/2014, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

14:18 - 08/02/2014

Sau 6 năm hoạt động theo mô hình mới, SLS cho thấy tốc độ phát triển bền vững với doanh thu, lợi nhuận, cổ tức luôn đứng Top đầu không những trong ngành mía đường, mà còn thuộc nhóm trên trong tất cả các DN niêm yết trên hai sàn tập trung.