Tin tức
14:26 - 12/01/2015

Các nhà máy đường cần phối hợp để giá đường không sụt giảm quá mức, giữ giá mía cho nông dân.

13:52 - 08/01/2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) và Bộ Công Thương đã thống nhất hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2015 là 81.000 tấn. Tuy nhiên, việc giao nhập khẩu đường đang được các bộ tính toán để đảm bảo lợi ích giữa các doanh nghiệp, tránh tình trạng xin cho như những năm qua.

15:44 - 05/01/2015

Mới đây, hầu như tất cả các nhà máy đường thuộc Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) đã thống nhất hạ giá mua mía nguyên liệu của nông dân.

14:18 - 31/12/2014

Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan chức năng và Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) phải cùng nhau xây dựng cơ chế điều hành nhập khẩu đường với hai yêu cầu chính. Một là bảo đảm quyền lợi người trồng mía và DN chế biến đường trong nước. Hai là đồng thời đảm bảo tuân thủ và thực hiện được cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

11:22 - 24/12/2014

Theo tính toán của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), năm 2015 cả nước sẽ có khoảng 2 triệu tấn đường và sau khi tiêu thụ nội địa sẽ còn dư thừa khoảng 700.000 tấn. Nếu không có những sự điều chỉnh về chính sách, các nhà máy đường sẽ bị thua lỗ.

16:42 - 15/12/2014

Với chủ trương tập trung phát triển mạnh ngành phân bón để chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước, hạn chế nhập khẩu (NK), đến thời điểm này, theo đánh giá của Bộ Công Thương, sản xuất phân bón vô cơ đã không ngừng tăng trưởng, từng bước chủ động nguồn cung cho thị trường nội địa.