Tin tức
09:12 - 13/04/2018

Thông báo số 22/2012/GCNCP-VSD-2 cấp ngày 11/04/2018 về việc đăng ký thay đổi lần 2 của công ty CP mía đường Sơn La.

14:26 - 23/03/2018

Báo cáo số 164/BC-HĐQT/2018 ngày 23/03/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có qyền biểu quyết đang lưu hành.

14:11 - 23/03/2018

Báo cáo số 163/BC-HĐQT/2018 ngày 23/03/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

11:36 - 28/02/2018

Báo cáo số 103/BC-HĐQT/2018 ngày 28/02/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La về việc Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

13:36 - 23/02/2018

Báo cáo số 11/BC-HĐQT/2018 ngày 22/02/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

09:09 - 22/01/2018

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên công ty, và toàn thể quý vị khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ công ty.