Tin tức
11:18 - 09/10/2016

Ngày 8/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 58/NQ-HĐQĐ/2016, quyết nghị các nội dung chính sau:

11:18 - 09/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La diễn ra vào ngày 08/10/2016, tại trụ sở Công ty.

11:17 - 09/10/2016

Ngày 08/10/2016, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016-2017.

14:55 - 16/05/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 và thay đổi nhân sự, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

17:23 - 05/05/2016

Trước thông tin cho rằng, một số doanh nghiệp sản xuất khó mua được đường để làm nguyên liệu đầu vào, lãnh đạo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) khẳng định: Nguồn cung đường không thiếu.

14:23 - 22/04/2016

Năng suất, chất lượng mía đường liên tục giảm trong những năm gần đây sẽ khiến nông dân và nhà máy gặp khó khăn khi những rào cản thuế quan không còn.