Tin tức
22:25 - 11/03/2013

Quyết định niêm yết

22:25 - 11/03/2013

Thông báo ngày giao dịch chứng khoán đầu tiên

22:13 - 11/03/2013

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012

22:08 - 11/03/2013

Sau hơn 1 năm phục hồi sản xuất kinh doanh và chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La chuyên về lĩnh vực sản xuất và chế biến đường với thị trường ổn định, hệ thống đại lý và hệ thống khách hàng lớn đã dần khẳng định thương hiệu đường Sơn La trên thị trường ...

22:03 - 11/03/2013

Chỉ sau hơn 1 năm phục hồi SX - KD, chuyển đổi thành CTCP, CTCP Mía đường Sơn La đã khẳng định trở lại một DN chuyên về lĩnh vực sản xuất và chế biến đường với thị trường ổn định, hệ thống đại lý và hệ thống khách hàng lớn, dần khẳng định thương hiệu đường Sơn La trên thị trường.