1997

Cập nhật: 07:08 - 27/03/2013

Xây dựng nhà máy bánh cookies có công suất 1.600 tấn/năm với 20 loại bánh

Năm 1997, Công ty xây dựng nhà máy bánh cookies có công suất 1.600 tấn/năm với 20 loại bánh cookies truyền thống và bánh nhồi nhân cao cấp.