Báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh từ ngày 01/04 đến 30/06/2020

Cập nhật: 20:34 - 20/07/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính niên độ 2019 – 2020 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2020.

>> Chi tiết Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020, xem TẠI ĐÂY.

>> Chi tiết Giải trình hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2020, xem TẠI ĐÂY.


SLS


Tin liên quan