Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 - 2020

Cập nhật: 21:52 - 28/08/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La giải trình về sự biến động tăng, giảm của kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 - 2020 so với kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2018 - 2019 như sau:

>> Xem Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 – 2020 TẠI ĐÂY:

SLS


Tin liên quan