Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Cập nhật: 20:43 - 01/09/2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau (click vào các link dưới đây để download):

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Thông báo tổ chức ĐH ĐCĐTN gửi CĐ

Mẫu giấy đăng ký tham dự

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐH

 

SLS


Tin liên quan