Thông báo đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 - 2020

Cập nhật: 22:15 - 27/09/2020

Thông báo số 283 về đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 - 2020 và Thông báo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chia cổ tức.

>> Xem Thông báo số 283 về đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 - 2020 TẠI ĐÂY:

>> Xem Thông báo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chia cổ tức TẠI ĐÂY:

 

SLS


Tin liên quan