SLS: DATC nắm giữ 47,46% vốn

Cập nhật: 08:16 - 14/03/2013

6 tháng 2012, EPS của SLS đạt 8.842 đồng/CP.

Công ty Cổ phần mía đường Sơn La vừa được Sở giao dịch chứng khoán HN chấp nhận niêm yết 6,8 triệu Cổ phiếu với mã là SLS.Được thành lập năm 1997 với nhiệm vụ đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu mía 3.500 ha và chế biến 10.000 tấn đường trắng RS mỗi năm, đến nay, công suất chế biến mía đường của SLS đã tăng lên 8.000 tấn.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm: Chế biến và kinh doanh đường, các sản phẩm sau đường (mật rỉ), sản xuất và kinh doanh phân bón, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh nông sản trong đó chế biến và kinh doanh đường chiếm tỷ trọng lớn nhất, thông thường chiếm khoản 88% tổng lợi nhuận của SLS.


Tỷ trọng doanh thu thuần của từng loại sản phẩm của SLS thể hiện qua số liệu sau đây:

 


Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) hiện đang là cổ đông lớn nhất của SLS với tỷ lệ nắm giữ 47,46% vốn điều lệ (tính đến ngày 22/8/2012). DATC đồng thời cũng là cổ đông sáng lập của SLS với tỷ lệ cổ phần nắm giữ ban đầu 58,68%.Tính đến cuối qúy 2/2012, SLS không có khoản vay nợ ngắn hay dài hạn nào. Công ty đã hoàn tất trả nợ các khoản vay ngắn và dài hạn ở các kỳ kinh doanh trước.Doanh thu thuần của SLS có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2011, doanh thu thuần của SLS đạt 365,32 tỷ đồng, tăng 90,16% so với năm 2010. 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu thuần SLS đạt 497,94 tỷ đồng, cao hơn doanh thu cả năm 2011. Lãi sau thuế 6 tháng 2012 đạt 60,12 tỷ đồng, bằng 1,7 lần lãi sau thuế cả năm 2011.Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, SLS đã đạt 97,84% kế hoạch doanh thu và 204,9% kế hoạch LN cả năm 2012.6 tháng 2012, EPS của SLS đạt 8.842 đồng/CP.Các chỉ tiêu kinh doanh chính của SLS thể hiện qua bảng sau đây:

 Với kết quả kinh doanh khả quan, SLS dự định chi trả cổ tức 2012 không dưới 20%. Năm 2010, công ty đã chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt. ĐHCĐ thường niên 2012 cũng đã thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 20% cho năm 2011. Minh ThưTheo TTVN/HNX


Tin liên quan