Đường tồn kho tới hơn 500 nghìn tấn

Cập nhật: 16:01 - 11/03/2014

Tính đến giữa tháng 3, tồn kho đường tại các nhà máy sẽ vượt 500.000 tấn. Nguyên nhân do đang là tháng chính vụ, nguồn cung đường dồi dào cả về số lượng và chủng loại, trong khi tiêu thụ sau tết giảm.

Thị trường thế giới: Giá đường thế giới tháng 2/2014 tăng nhẹ so với tháng 1/2014, cụ thể: Tại New York, giá đường thô giao tháng 3/2014 khoảng 15,16 - 16,46 Uscent/Lb, tăng 0,13 - 0,38 Uscent/Lb; tại Luân Đôn giá đường trắng giao tháng 3/2014 khoảng 438,8 - 463,9 USD/tấn, tăng 23,4 - 34,3 USD/tấn.

Thị trường trong nước: Đến 17/2/2014, các nhà máy đường ép được 9.124.170 tấn mía, sản xuất được 848.302 tấn đường. Tổng lượng đường các nhà máy đường sản xuất được: 917.547 tấn.

Tồn kho đến ngày 17/2/2014 tại các nhà máy đường là 408.750 tấn.

Tiêu thụ từ các nhà máy đường từ đầu tháng tháng 1/2014 đến nay đạt 294.076 tấn.

Giá bán buôn đường RE tháng 1/2014 giảm nhẹ so với tháng 2/2014, cụ thể: giá đường RS phổ biến ở mức 12.200 - 13.200 đồng/kg, giảm khoảng 600 đồng/kg; giá đường RE ở mức 13.100 - 15.000 đồng/kg, giảm khoảng 400 đồng/kg. Giá bán lẻ đường trên thị trường ổn định so với tháng 1/2014, hiện phổ biến ở mức 18.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg.

Giá đường lậu Thái Lan: ngày 17/2/2014, tại Biên giới Tây Nam: 11.600 - 11.700 đồng/kg, tại Tp Hồ Chí Minh: 12.200 đồng/kg; tại Lao Bảo: 12.200 đồng/kg, tại Đông Hà: 12.400 đồng/kg. Giá ngày 24/2/2014, tại biên giới Tây Nam: 12.500 đồng/kg, tại Tp Hồ Chí Minh: 12.000 - 12.100 đồng/kg, tại Lao Bảo: 12.200 đồng/kg

Đường xuất sang Trung Quốc chậm, giá ngày 17/2/2014 là 12.750 đồng/kg; giá ngày 24/2/2014 là 12.700 đồng/kg.

Nguyên nhân: Giá đường trên thị trường thế giới tăng nhẹ do thời tiết nóng ảnh hưởng đến thu hoạch mía tại Braxin. Trong nước, 2 tháng đầu năm là tháng chính vụ, nguồn cung đường dồi dào về số lượng và chủng loại. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vào cuối tháng 1/2014 do đó mức tiêu thụ tháng 1 có cao hơn; sau Tết là mùa lễ hội, sức tiêu thụ đường giảm tác động đẩy giá đường bán buôn trong nước giảm so với tháng 1/2013.

Dự báo: Với lượng tồn trữ toàn cầu đường lớn trong bối cảnh thặng dư nhiều năm, dự báo giá đường thế giới khó có khả năng tiếp tục tăng.

Trong nước, sản lượng đường từ mía tháng 3 ước đạt 300.000 tấn, tồn kho đường đến ngày 15/3/2014 sẽ vượt 500.000 tấn, trong khi tháng 3/2014 vẫn đang mùa lễ hội, tiêu thụ không tăng đột biến dự báo giá đường trong nước ổn định./.

Theo TBTC

Đường tồn kho tới hơn 500 nghìn tấn

Tính đến giữa tháng 3, tồn kho đường tại các nhà máy sẽ vượt 500.000 tấn. Nguyên nhân do đang là tháng chính vụ, nguồn cung đường dồi dào cả về số lượng và chủng loại, trong khi tiêu thụ sau tết giảm.

Đường tồn kho tới hơn 500 nghìn tấn

Thị trường thế giới: Giá đường thế giới tháng 2/2014 tăng nhẹ so với tháng 1/2014, cụ thể: Tại New York, giá đường thô giao tháng 3/2014 khoảng 15,16 - 16,46 Uscent/Lb, tăng 0,13 - 0,38 Uscent/Lb; tại Luân Đôn giá đường trắng giao tháng 3/2014 khoảng 438,8 - 463,9 USD/tấn, tăng 23,4 - 34,3 USD/tấn.

Thị trường trong nước: Đến 17/2/2014, các nhà máy đường ép được 9.124.170 tấn mía, sản xuất được 848.302 tấn đường. Tổng lượng đường các nhà máy đường sản xuất được: 917.547 tấn.

Tồn kho đến ngày 17/2/2014 tại các nhà máy đường là 408.750 tấn.

Tiêu thụ từ các nhà máy đường từ đầu tháng tháng 1/2014 đến nay đạt 294.076 tấn.

Giá bán buôn đường RE tháng 1/2014 giảm nhẹ so với tháng 2/2014, cụ thể: giá đường RS phổ biến ở mức 12.200 - 13.200 đồng/kg, giảm khoảng 600 đồng/kg; giá đường RE ở mức 13.100 - 15.000 đồng/kg, giảm khoảng 400 đồng/kg. Giá bán lẻ đường trên thị trường ổn định so với tháng 1/2014, hiện phổ biến ở mức 18.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg.

Giá đường lậu Thái Lan: ngày 17/2/2014, tại Biên giới Tây Nam: 11.600 - 11.700 đồng/kg, tại Tp Hồ Chí Minh: 12.200 đồng/kg; tại Lao Bảo: 12.200 đồng/kg, tại Đông Hà: 12.400 đồng/kg. Giá ngày 24/2/2014, tại biên giới Tây Nam: 12.500 đồng/kg, tại Tp Hồ Chí Minh: 12.000 - 12.100 đồng/kg, tại Lao Bảo: 12.200 đồng/kg

Đường xuất sang Trung Quốc chậm, giá ngày 17/2/2014 là 12.750 đồng/kg; giá ngày 24/2/2014 là 12.700 đồng/kg.

Nguyên nhân: Giá đường trên thị trường thế giới tăng nhẹ do thời tiết nóng ảnh hưởng đến thu hoạch mía tại Braxin. Trong nước, 2 tháng đầu năm là tháng chính vụ, nguồn cung đường dồi dào về số lượng và chủng loại. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vào cuối tháng 1/2014 do đó mức tiêu thụ tháng 1 có cao hơn; sau Tết là mùa lễ hội, sức tiêu thụ đường giảm tác động đẩy giá đường bán buôn trong nước giảm so với tháng 1/2013.

Dự báo: Với lượng tồn trữ toàn cầu đường lớn trong bối cảnh thặng dư nhiều năm, dự báo giá đường thế giới khó có khả năng tiếp tục tăng.

Trong nước, sản lượng đường từ mía tháng 3 ước đạt 300.000 tấn, tồn kho đường đến ngày 15/3/2014 sẽ vượt 500.000 tấn, trong khi tháng 3/2014 vẫn đang mùa lễ hội, tiêu thụ không tăng đột biến dự báo giá đường trong nước ổn định./.


Tin liên quan