Nhà nước nắm giữ gần 90% vốn điều lệ TCty Mía đường I-CTCP

Cập nhật: 18:46 - 22/05/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng công ty Mía đường I-CTCP thành công ty cổ phần.

Cụ thể, vốn điều lệ của Tổng công ty Mía đường I-CTCP là 430.490.990.000 đồng, tương ứng với 43.049.099 cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ 38.400.000 cổ phần, chiếm 89,2% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động 514.179 cổ phần, chiếm 1,2% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, bán cho nhà đầu tư chiến lược 3.625.000 cổ phần, chiếm 8,42% vốn điều lệ gồm: Tổng công ty Mía đường II-CTCP là 3.425.000 cổ phần, chiếm 7,96%; công ty TNHH Kim Hà Việt là 200.000 cổ phần, chiếm 0,46%.

Đồng thời, bán đấu giá cho nhà đầu tư bên ngoài 509.920 cổ phần, chiếm 1,18% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 21/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1913/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Mía đường I với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng.

Theo Chinhphu.vn


Tin liên quan