Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

Cập nhật: 08:44 - 22/01/2018

Báo cáo số 03/BCQT-ĐSL/2018 ngày 15/01/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017.

>> Chi tiết Báo cáo số 03/BCQT-ĐSL/2018, xem Tại Đây.


Tin liên quan