Năm tài chính 2019-2020 Mía đường Sơn La báo lãi tăng 88%

Cập nhật: 15:13 - 24/07/2020

Lũy kế cả năm tài chính 2019-2020 Mía đường Sơn La báo lãi đạt 119,3 tỷ đồng, tăng 88,8% so với năm tài chính 2018-2019 và vượt 4,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận của năm.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV của năm tài chính 2019-2020. Năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 hàng năm và kết thúc vào 30/6 năm sau đó.

Tính riêng quý IV, doanh thu Mía đường Sơn La đạt 277,5 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn sâu hơn, đến 21,6%, từ 268 tỷ đồng xuống 210 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về đạt gần 67 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía công ty, giá bán sản phẩm đường quý này tăng so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ sản phẩm đường, mật rỉ đóng góp khoảng 85% tổng doanh thu. Tiếp đó là doanh thu mảng phân bón, thuốc trừ sâu, mía giống, xỉ tro chiếm khoảng 13% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ bán phân vi sinh, tro lò, bùn tươi, nông sản, xăng dầu...

Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm nhẹ. Doanh thu tài chính cũng đạt trên 4 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu lãi tiền gửi. Tuy nhiên chi phí tài chính giảm được 2,6 tỷ đồng xuống còn 10,2 tỷ đồng chủ yếu là chi trả lãi vay.

Sau khi trừ hết các chi phí, quý IV Mía đường Sơn La ghi nhận lãi sau thuế đạt gần 58 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần lợi nhuận đạt được quý IV năm tài chính 2018-2019 (21 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm tài chính 2019-2020 Mía đường Sơn La đạt 1.048 tỷ đồng doanh thu, tăng 19,5% so với năm tài chính 2018-2019 và vượt 21,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 119,3 tỷ đồng, tăng 88,8% so với năm trước. EPS đạt 12.185 đồng.

Như vậy so sánh với mục tiêu tổng doanh thu toàn công ty gần 864 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25,53 tỷ đồng mà công ty đã đặt ra cho năm tài chính 2019-2020 trước đó,  thì công ty đã vượt 21,3% kế hoạch doanh thu của năm và đạt 4,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thực tế, việc Mía đường Sơn La vượt kế hoạch năm là nằm trong tầm tay bởi từ quý II công ty đã vượt qua chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Tính đến 30/6/2020 Mía đường Sơn La còn 556 tỷ đồng nợ phải trả (giảm 236 tỷ đồng so với đầu kỳ). Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm được 41 tỷ đồng xuống còn 297 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 54 tỷ đồng xuống còn 151 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm  mạnh 235 tỷ đồng, từ 434 tỷ đồng xuống còn 198 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SLS đang ở quanh mức 50.000 - 60.000 đồng/cổ phiếu và gần như không có thanh khoản.

 

Theo Báo Đầu Tư


Tin liên quan