Bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII

Cập nhật: 02:43 - 23/03/2013

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Chất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.
Đại biểu tham gia ý kiến tại Kỳ họp


              Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực như: Nghị quyết về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016”; Nghị quyết về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết về việc cho phép lập một số dự án sử dụng vốn Nhà nước năm 2013 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phương án phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 và danh mục các dự án dừng, giãn tiến độ đầu tư; Nghị quyết về việc quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2013 và năm 2014…


              Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới: Tập trung làm tốt công tác phòng chống hạn, hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chủ động các biện pháp huy động vốn để đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương phân bổ các nguồn vốn còn lại của năm 2013; Tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững an ninh, quốc phòng…Theo Sonla.gov.vn


Tin liên quan