Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

Cập nhật: 02:34 - 23/03/2013

Ngày 9/3/2013, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Ngọc Toa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành có liên quan.
 

 


Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội

 
Tại Hội nghị, đã tiến hành thẩm tra các nội dung: Báo cáo số 49/BC-UBND, ngày 21/2/2013 của UBND tỉnh về tình hình đời sống của người có công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tờ trình số 21/TTr-UBND, ngày 21/2/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND, ngày 17/7/2009 của HĐND tỉnh Sơn La về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 – 2010 đến 2015.

 
Các ý kiến đóng góp vào nội dung thẩm tra sẽ được cơ quan soạn thảo tiếp thu và bổ sung hoàn thiện để trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Theo Sonla.gov.vn


Tin liên quan