Sơn La quan tâm hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất nâng cao đời sống người dân vùng tái định cư

Cập nhật: 02:27 - 23/03/2013

Với sự đồng tâm, hiệp lực của toàn tỉnh, nhân dân vùng TĐC, đến nay, công tác di dân TĐC thủy điện của tỉnh Sơn La cơ bản đảm bảo tiến độ, người dân TĐC đã bước đầu ổn định cuộc sống.

 

Trong năm 2012, các huyện, thành phố tập trung cao cho công tác hướng dẫn, lập, thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân TĐC.Toàn tỉnh đã phê duyệt thêm được 5.621 phương án hỗ trợ sản xuất, tương ứng giá trị phê duyệt 117,62 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt phương án và thực hiện hỗ trợ sản xuất cho 9.773/9.773 hộ được hưởng chính sách theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Việc hỗ trợ sản xuất cơ bản đã giải ngân kịp thời, nên bước đầu các hộ dân TĐC đã tranh thủ vốn hỗ trợ để đầu tư sản xuất chủ yếu mua giống ngô, phân bón, con giống... đã giảm bớt khó khăn ban đầu khi các hộ dân mới chuyển đến điểm TĐC. 

 

 

Ảnh minh họa

  Để người dân ổn định đời sống công tác chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất là rất quan trọng. Trong năm 2012 toàn tỉnh đã tổ chức được 205 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.787/9.752 hộ TĐC nông nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh tổ chức được 546 mô hình sản xuất gồm các mô hình chăn nuôi gia súc như: lợn thịt hướng nạc, bò cái lai sind, dê sinh sản,…Trên cơ sở kết quả kiểm tra, toàn bộ 100% số điểm TĐC trên địa bàn tỉnh tại thời điểm tháng 6/2012 đã ổn định đời sống.


Tại các điểm TĐC, Ban chỉ đạo nắm được tình hình giao đất ở, xây dựng nhà ở; Giao đất sản xuất, tổ chức sản xuất, thu nhập từ sản xuất; Tiến độ triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng điện, đường, nước sinh hoạt, trường lớp học, nhà văn hoá... ; Tâm tư, nguyện vọng của người dân tại các điểm TĐC... đánh giá mức độ ổn định đời sống của các hộ dân tại toàn bộ 274/274 điểm TĐCgồm: 224 điểm TĐC tập trung nông thôn; 13 điểm TĐC đô thị; 37 điểm TĐC xen ghép.


Tỉnh Sơn La xác định, thực hiện công tác di dân TĐC thuỷ điện là một  nhiệm vụ quan trọng. Công tác di dân TĐC đã đạt được những kết quả bước đầu trong bố trí sắp xếp lại một phần dân cư của tỉnh. Kết quả công tác di dân TĐC thủy điện phản ánh những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việ nâng cao đời sống người dân vùng TĐC, đảm bảo cho các hộ dân đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

 

Theo Sonla.gov.vn

 


Tin liên quan