SLS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2018-2019

Cập nhật: 16:20 - 08/10/2019

Thông báo số 43/TB-ĐSL ngày 7/10/2019 của Công ty CP Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018-2019.

>> Chi tiết Nghị quyết số 43/NQ-HĐQĐ/2019 xem Tại đây.

>> Chi tiết thông báo số 439/TB-ĐSL xem Tại đây.

SLS


Tin liên quan