02123.843.274

02123.843406

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

  • Tiếng Việt
  • English
Slide1
Slide2
Slide3
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995.

Ngày 12/8/1997,UBND tỉnh Sơn La đã Quyết định Thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Mía đường Sơn La trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý.

Ngày 26/11/2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt phương án cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, Nhà nước chiếm 58,68% vốn Điều lệ.

Ngày 01/02/2008 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

TIN TỨC

Không thiếu đường cho sản xuất

Không thiếu đường cho sản xuất

Trước thông tin cho rằng, một số doanh nghiệp sản xuất khó mua được đường để làm nguyên liệu đầu vào, lãnh đạo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) khẳng định: Nguồn cung đường không thiếu.

Thư viện ảnh

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT