Giới thiệu chung

Cập nhật: 2013-03-13 11:00:37

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA (SON LA SUGAR JOINT STOCK COMPANY). Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0212 3843274 - Fax: 0212 3843406

 

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995.

Ngày 12/8/1997,UBND tỉnh Sơn La đã Quyết định Thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Mía đường Sơn La trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý.

Ngày 26/11/2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt phương án cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, Nhà nước chiếm 58,68% vốn Điều lệ.

Ngày 01/02/2008 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Ngày 31/10/2015, Công ty Mua bán nợ Việt Nam đại diện phần vốn góp Nhà nước đã chính thức thoái hết phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Công ty cổ phần mía đường Sơn La không còn vốn nhà nước tại thời điểm này.

 

Diện tích vùng nguyên liệu: 8.000ha.

Ký hợp đồng trồng và thu mua mía với 8.637 hộ trồng mía.

 

 

• Công suất ép: 5.000 tấn mía/ngày.

• Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.

• Hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001:2015.

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

   • Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và người trồng mía.

   • Nâng cao chất lượng sản phẩm, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

   • Tăng trưởng bền vững.

   • Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và thu nhập của người lao động.

   • Đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương và quan tâm đến công tác an sinh xã hội của cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH MINH BẠCH

   • Ngày niêm yết cổ phiếu: 13/9/2012.

   • Ngày giao dịch đầu tiên: 16/10/2012.

   • Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.

   • Mã chứng khoán: SLS.

   • Vốn Điều lệ (tháng 9/2017): 81.599.830.000 đồng.

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

   • Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đuahoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La;

   • Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba;

   • Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều Bằng khen;

   • Tổng cục trưởng Tổng cục thuế tặng Bằng khen cho công ty đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

   • Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho công ty đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT;

   • Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh;

   • Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tặng cờ dẫn đầu phong trào "Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"...

SLS

Các thành tích đạt được:

- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đuahoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La;

- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều Bằng khen;

- Tổng cục trưởng Tổng cục thuế tặng Bằng khen cho công ty đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho công ty đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT;

- Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh;

- Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tặng cờ dẫn đầu phong trào "Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" ....