Nghịch lý Mía - Đường (Vấn đề hôm nay - VTV1 ngày 19/01/2015)

Hoàng Anh Gia Lai vừa đề nghị chuyển đường sản xuất từ Lào về trong nước. Hiệp hội Mía đường phản đối, vì trong nước thừa đường, nông dân bỏ mía. Đó là chủ đề được phân tích cụ thể trong Vấn đề hôm nay ngày 19/1/2015 trên kênh VTV1. Câu chuyện đường Lào của Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa cho thấy, đây là vấn đề nội tại của ngành mía đường trong nước.

20/01/2015 | 2186 lượt xem