Công bố điều chỉnh Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 2021

Cập nhật: 18:57 - 21/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên thông tin về việc điều chỉnh nội dung "Trích lập các quỹ năm 2020 - 2021"

>> Thông tin chi tiết xin xem TẠI ĐÂY


Tin liên quan