Tài liệu kỹ thuật
14:31 - 13/01/2014

Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường biên tập nhằm ghi lại các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong 10 năm qua (1997-2007).

14:27 - 13/01/2014

Từ kết quả ngiên cứu, khảo nghiệm giống trong giai đoạn 2006 - 2008 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường đã kết luận rằng: hiện nay, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nên khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng các giống mía có nguồn gốc từ Việt Nam (như VN84-4137, VN85-1427, VN85-1859,...) và Thái Lan (như K84-200, KK2, K88-65, K92-236, K95-156, KU60-1, KU00-1-61, Suphanburi7,...).

14:46 - 06/12/2013

Tài liệu do Thạc sĩ Lê Thị Thường - Bộ môn NCDT giống (Trung tâm NC&PT Mía đường) biên soạn.

15:32 - 19/10/2013

Tài liệu dưới đây mô tả phương pháp phát hiện tác nhân gây bệnh trắng lá mía bằng phương pháp nested-PCR sử dụng các cặp primer chung khuếch đại trình tự đoạn gen 16S rRNA của phytoplasma.

14:57 - 19/10/2013

Trên thế giới, loài sâu đục thân mía mình tím được ghi nhận thấy xuất hiện gây hại chủ yếu ở các nước Đông Nam Châu Á như: Trung Quốc (Fang, 1984; You et al., 1994), Việt Nam. Ở Việt Nam, sâu đục thân mình tím thấy xuất hiện gây hại ở hầu hết các vùng trồng mía trong cả nước, trong đó các vùng phân bố chính là Đông Nam bộ và Duyên hải miền Trung.

08:56 - 18/08/2013

Công nghiệp đường tuy có từ lâu đời, nhưng 200 năm gần đây mới được cơ khí hóa. Nhiều thiết bị quan trọng được phát minh vào thế kỷ 19. Trong những năm gần đây ngành đường đã phát triển một cách nhanh chóng, vấn đề cơ khí hóa, liên tục hóa và tự động hóa trên toàn bộ dây chuyền sản xuất được áp dụng rông rãi trong các nhà máy đường.