Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Cập nhật: 15:19 - 29/08/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau (click vào các link dưới đây để download):

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty CP Mía đường Sơn La.

2. Thông báo tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Công bố tài liêỵ phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

 

SLS


Tin liên quan