Nghị quyết số 58 của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ngày 8/10/2016

Cập nhật: 11:18 - 09/10/2016

Ngày 8/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 58/NQ-HĐQĐ/2016, quyết nghị các nội dung chính sau:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, với các nội dung như sau:

- Nghị quyết Đại hôi đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 (ngày 08/10/2016) đã thống nhất chia cổ tức năm 2016 là 60%/VĐL. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền là 40%/VĐL; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 20%/VĐL.

2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, với các nội dung:

- Mức tăng vốn Điều lệ;

- Phương thức tăng vốn Điều lệ;

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ;

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (100%) nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2016. 

>> Xem toàn văn Nghị quyết số 58/NQ-HĐQĐ/2016 ngày 08 tháng 10 năm 2016, tại đây.

SLS


Tin liên quan